Het bestuur van de Stichting Nederlands Muziek Instituut bestaat uit:

Henk van der Meulen (voorzitter)
Marijke Reuvers (penningmeester)
Anthony Zielhorst (secretaris)

Directeur van de stichting:

Frits Zwart

Beloningsbeleid 

De bestuursleden en directie van de Stichting Nederlands Muziek Instituut verrichten hun bestuurswerk om niet en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren.

Beleidsplan 

Voor de periode 2017–2020 is een beleidsplan opgesteld.