De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven interessant is om culturele instellingen, zoals de Stichting Nederlands Muziek Instituut, financieel te ondersteunen. over de fiscale voordelen. 

  1. Naam instelling

Stichting Nederlands Muziek Instituut

  1. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815835103 
KvK Nummer: 27185339 

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Deze wet bevat een aantal maatregelen die giften aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling extra aantrekkelijk maken. De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft een dergelijke culturele ANBI-status. Klik hier (instelling: Stichting Nederlands Muziek Instituut plaats: Den Haag) voor een controle bij de Belastingdienst. 

De erkenning als culturele instelling betekent dat giften en schenkingen aan de Stichting Nederlands Muziek Instituut voor 125% aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en zelfs 150% voor de vennootschapsbelasting, de zogeheten multiplier op giften aan cultuur. Er zijn wel maxima verbonden aan de bedragen die voor de belasting als gift afgetrokken kunnen worden.

Particulieren
Voor particuliere gevers geldt, dat bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gedane gift aftrekbaar is. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk aan de Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft geschonken. Deze verhoogde aftrek is van toepassing op een maximum aan giften van € 5.000. Voor giften hoger dan € 5.000 is dus de aftrek van 100% van toepassing. Rekenvoorbeeld voor Particulieren

U schenkt€ 1000
Uw aftrekpost€ 1250
Fiscale teruggave bij 52%€   650
U betaalt in feite€   350

Een rekenvoorbeeld gebaseerd op uw inkomen en leeftijd kunt u uitrekenen op de schenkcalculator.

Uw eenmalige gift is slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een ANBI op de website van de Belastingdienst.

Jaarverslagen (pdf):

download jaarverslag 2016

download jaarverslag 2017

download jaarverslag 2018

download jaarverslag 2019

download jaarverslag 2020

download jaarverslag 2021

download jaarverslag 2022