Doelstelling

De stichting Nederlands Muziek Instituut is bedoeld om de (voormalige) collecties van het NMI, die zich thans bij het Haags Gemeentearchief bevinden te ondersteunen, maar richt zich ook meer algemeen op bijzondere projecten op het gebied van het muziekerfgoed. 
Incidenteel verstrekt de stichting een bescheiden financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten in relatie tot muziekerfgoed.

De stichting heeft ten doel: 

  1. behoud en bekendmaking van het Nederlands muzikaal erfgoed in de ruimste zin van het woord, maar vooral dat van het Nederlands Muziek Instituut, thans ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief;
  2. het helpen verwerven en conserveren van dragers van het muzikaal erfgoed voor de collectie van het Nederlands Muziek Instituut;
  3. het initiëren en bevorderen van onderzoek, publicaties en voorlichting en het (doen) verzorgen van muziekuitgaven, alsmede het organiseren van tentoonstellingen en muziekuitvoeringen en andere uitingen om de bekendheid van het erfgoed bij het Nederlands Muziek Instituut te vergroten;
  4. het samenwerken met andere (archiverende) instellingen op het gebied van de Nederlandse muziek.

Beleid

De stichting Nederlands Muziek Instituut wil van betekenis zijn voor het muziekerfgoed in Nederland. Incidenteel worden op bescheiden wijze activiteiten of initiatieven op dit gebied ondersteund. Een aanvraag daartoe bevat een projectomschrijving, de hoogte van het gevraagde bedrag en een overzicht van andere steun voor het project. Aanvragen worden binnen enkele weken behandeld.